Burgemeestersconferenties 2024

  ,

De burgemeestersconferenties ("Lochemconferenties") vinden jaarlijks in het begin van het jaar plaats in de vorm van zes conferenties van elk drie dagen voor steeds een groep van 45 burgemeesters. De conferenties hebben een informatief en informeel karakter. Naast het opdoen van kennis is er veel ruimte voor het delen van ervaringen van collega's. 

Thema van 2024; ‘Besturen in de tijd’
De wereld waarin we leven verandert snel en moet in bepaalde opzichten ook snel veranderen om leefbaar te blijven in de toekomst. Een revolutionaire tijd, maar dan één waarin de meeste mensen geen revolutionair willen of durven zijn[1]. De onzekerheden zijn voor velen groot. Niet alleen onzekerheden over de toekomst, maar ook het verleden lijkt soms op losse schroeven te staan.
De geschiedenis wordt deels herschreven of in ieder geval anders beschouwd. Grote vraagstukken zoals de klimaatverandering, het woningtekort en de instroom van asielzoekers en vluchtelingen drukken op bijna alles wat we doen. En dan hebben we het nog niet eens over de technische ontwikkelingen als Artificiële Intelligentie (AI) die onze manier van werken en leven (gaan) beïnvloeden. De snelheid waarmee mensen, organisaties en overheden in deze veranderingen mee kunnen en willen gaan, verschilt en geeft onrust. Waar staan we nu precies en waar gaan we heen? Wat is het lange termijn toekomstbeeld? En welke rol kunnen burgemeesters hierin vervullen? Kortom, hoe kunnen we tijdbewust besturen, in verbinding met het verleden, via het heden naar de toekomst?

Sprekers
Tijdens de conferenties zullen diverse interessante sprekers, waaronder Marcia Luyten (econoom en journalist), Gert Oostindie (historicus en emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis), Jorren Scherpenisse (adjunct-directeur van de NSOB Denktank) en Peter de Kock (professor, filmmaker en oprichter Pandora Intelligence) hun kennis en ervaringen met u delen en met u in gesprek gaan.
Voorafgaand aan de conferenties zal Paul ’t Hart, hoogleraar en schrijver van het aanbevelenswaardige boekje ‘Verbroken verbindingen’ u digitaal inpraten op het thema.

[1] Marcia Luyten, Volkskrant 16 juni 2023; Kan iemand, tussen de parlementaire commissies en enquêtes door, vragen waar de toekomst gebleven is?

Aanmelden
U kunt zich voor één van de zes conferenties aanmelden door in te loggen op uw NGB-account. Mocht u vragen hebben of problemen ondervinden bij het inloggen, mail dan naar: info@burgemeesters.nl.
De conferenties zijn uitsluitend bestemd voor burgemeesters.