Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van alle burgemeesters in Nederland.

De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Ambtsketen
AvH NGB 3 okt 2019 209

Professionalisering

Professionalisering van bestuurders is de laatste jaren steeds ‘gewoner’ geworden. Net als van artsen en advocaten wordt ook van lokale bestuurders verwacht dat zij hun kennis van het vak (of ambt) bijhouden.

Het NGB verzorgt ieder jaar voor zijn leden een uitgebreid professionaliseringsprogramma. Het totale programma bestaat uit circa 30 opleidingen voor zowel beginnende als ervaren burgemeesters. De opleidingen zijn gericht op het up-to-date houden van kennis en de verdere ontwikkeling van vaardigheden.

Wist u dat...?

Met onderstaand hulpmiddel kunt u actuele, publiekelijk toegankelijke gegevens uit ons ledenbestand inzien en met elkaar vergelijken.

Het aantal burgemeesters kan afwijken van het aantal gemeenten in Nederland. Dit kan komen door het feit dat er in één gemeente tijdelijk twee burgemeesters zijn (bijvoorbeeld ivm ziekte van één van de burgemeesters). Ook kan het voorkomen dat een burgemeester in twee gemeenten tegelijk (waarnemend) burgemeester is.  Ook de gezaghebbers in Caribisch Nederland tellen mee in het totaal. 

 

Verdeling M/V burgemeesters

 

  Jongste burgemeester

   
  32

  Oudste burgemeester

   
  73

  Totaal burgemeesters

   
  348

  Nieuwe burgemeesters

  * Benoemd in 2023
  61