Nieuws

Dinsdag 22 mei 2018
De vorming van colleges in gemeenten duurt langer dan vier jaar geleden. Bijna twee maanden na de verkiezingen is in bijna een derde van de gemeenten nog altijd geen wethoudersverdeling bekend, blijkt uit onderzoek van de NOS. Vier jaar geleden waren rond deze tijd nagenoeg alle colleges al gevormd.Lees meer
Donderdag 17 mei 2018
Andries Heidema (56) is de beoogde nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel. Dat maakten Provinciale Staten in Overijssel na afloop van een besloten Statenvergadering bekend. Provinciale Staten zien in Andries Heidema een nieuw boegbeeld voor de provincie. Heidema is hiermee de opvolger van Ank Bijleveld-Schouten. Zij werd vorig jaar minister van Defensie.Lees meer
Woensdag 16 mei 2018

Raadsleden, die te maken hebben met agressie, bedreiging en intimidatie, moeten na bedreigende situaties beter worden ondersteund op emotioneel vlak. Deze raadsleden zouden een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon (bedrijfsarts, bedrijfspsycholoog) buiten de gemeente. Ook dient er meer aandacht te zijn voor ondersteuning van de privé-omgeving van raadsleden die geconfronteerd zijn met agressie, bedreiging en intimidatie.  Dze aanbevelingen doet de Nederlandse Vereniging van Raadsleden in het rapport "Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden".

Lees meer
Dinsdag 15 mei 2018
Op 7 mei jongstleden vond in de Eerste Kamer de eerste vergadering van de tweede lezing plaats over het voorstel van wet van het lid Jetten over de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en commissaris van de Koning (34 716). Alle commissies, met uitzondering van Groen Links stelden kritische vragen over het wetsvoorstel.Lees meer
Maandag 14 mei 2018
Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman naar het zorgstelsel dat sinds 2015 is ingevoerd, komt naar voren zien dat het zorgsysteem niet goed aansluit op de dagelijkse realiteit van burgers.Lees meer
Donderdag 26 april 2018
Vandaag zijn er tijdens de Lintjesregen 2.907 personen gedecoreerd, 1.048 vrouwen en 1.859 mannen.Lees meer
Zaterdag 21 april 2018

In de publicatie "Loco voor de leeuwen" komen wethouders aan het woord over crises die zij in de hoedanigheid van locoburgemeester hebben meegemaakt. Het bevat de nodige tips en aandachtspunten voor loco's die in de zomermaanden het stokje (tijdelijk) van burgemeesters overnemen.

Lees meer
Maandag 16 april 2018
Dit maal met onder andere een interview met burgemeester Jeroen Gebben over de 'mienskip', Global Parliament of Mayors, Informatieveiligheid en de wet verplichte GGZ.Lees meer
Donderdag 12 april 2018
Deze week organiseerde de Eerste Kamer een expert-meeting n.a.v. het wetsvoorstel tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de cdK en van de burgemeester. Namens het genootschap van burgemeester nam Liesbeth Spies deel. Zij bracht de vraag in voor welk probleem het wetsvoorstel een oplossing is. In de samenleving bestaat groot vertrouwen in de gedepolitiseerde burgemeestersfunctie. Als er al naar de benoemingswijze gekeken wordt, dan moet dat in het bredere perspectief van het gehele lokaal bestuur gebeuren, vindt het genootschap. Daarom roept het NGB de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met het voorliggende wetsvoorstel om de aanstellingswijze uit de Grondwet te halen.Lees meer
Dinsdag 10 april 2018
Geheel onverwacht is vandaag Pieter Smit overleden, dat maakte de gemeente Oldambt bekend. Pieter Smit werd in 2010 burgemeester van de Groningse gemeente Oldambt. Hij is 54 jaar geworden.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>